Hva skjer

Hva skjer fram mot jul 2019

November
Øvelser: 4, 11, 18, 25
Julespilling Kvadrat: 23

Desember
Julespilling på Kvadrat: 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22
Julekonsert Lura kirke: 8
Julespilling Lurabyen: 8
Julebord: 14

**************************